Tri kỷ có còn hẹn nhau say

Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông mãi hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
Áo quần bẩn hết, túng đồ thay
Cạnh bên có người trên núi xuống
Ý chừng hò hẹn với nhau đây
Chắc chỉ ba bốn lần say ấy
Đã đủ tan tành một kiếp trai
Hôm qua mưa gió lòng buồn thế
Suy nghĩ vẩn vơ đã mấy ngày
Hôm nay còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say
Một ông một tôi ngồi giữa chợ
Trơ vơ bốn phía hoa nụ đầy
Sầu nghiêng mái lá mưa tong tả
Chén ứa men lành, lạnh ngón tay
Tôi rờn rợn lắm bạn tôi ạ
Đành uống cho say, kẻo đến ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay
Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ những đêm say
Người quen nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi dấu đặt giày
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hoà một vị chua cay
Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều, con nước mây
Giời mưa, mưa mãi sao buồn thế
Có khi lê thê đến mấy ngày
Mai đây rời bỏ kinh thành ấy
Tri kỷ có còn hẹn nhau say

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *