Thơ Tế Hanh

Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn

Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết

Anh yêu em như người vào bữa tiệc

Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *