Thăm Bạn

Tháng hai giữa phố mà nhớ bạn

Bụi bặm quấn tròn cuộn sau lưng

Mong gặp cỏ cây xanh ngày ấy

Tay bắt hai tay mặt lại mừng

Tháng hai bỏ phố đi thăm bạn

Bạn ở trên non mà ta buồn

Trên cao có thấy lòng thanh thản

Ở cùng cây cỏ có vui hơn?

Tháng hai lên núi ta tìm bạn

Bạn đã say mèm quên tuổi tên

Giơ cao chén rượu ta cùng uống

Cạn cả suối nguồn, say lấm lem

Tháng hai lên núi ta thăm bạn

Những rớt đời trôi như đám bông

Những tan tác như lòng chung vậy

Bỗng dưng ta thấy hồn rỗng không

Mấy ngày ở núi buồn như chấu

Nỗi nhà lạnh trắng những vòm cây

Con sông quanh quẩn, chồn chân ngựa

Thôi người ở lại, ta về đây

Ừ, đâu cũng thế, là cơm áo

Cơm áo thì buồn, buồn như ta

Ít ra nơi đó ta còn có

Chút tình hiu quạnh, chút mưa sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *