Thăm Bạn

Tháng ba giữa phố mà nhớ bạn
Bụi bặm quấn tròn cuộn sau lưng
Mong gặp cỏ cây xanh ngày ấy
Tay bắt hai tay mặt lại mừng

Tháng ba bỏ phố đi thăm bạn
Bạn ở trên non mà ta buồn
Trên cao có thấy lòng thanh thản
Ở cùng cây cỏ có vui hơn?

Tháng ba lên núi ta tìm bạn
Bạn đã say mèm quên tuổi tên
Giơ cao chén rượu ta cùng uống
Cạn cả suối nguồn, say lấm lem

Tháng ba lên núi ta cùng bạn
Những rớt đời trôi như đám bông
Những tan tác như lòng chung vậy
Bỗng dưng ta thấy hồn rỗng không

Mấy ngày ở núi buồn như chấu
Nỗi nhà lạnh trắng những vòm cây
Con sông quanh quẩn, chồn chân ngựa
Thôi người ở lại, ta về đây

Ừ, đâu cũng thế, là cơm áo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *