Theo Chồng

Quê ngoại quê nội giống nhau không
Tôi biết cực lắm gái theo chồng
Nhưng nhà tôi dễ em đừng ngại
Chớ có buồn lo nhạt má hồng

Xa tôi hãy nhìn nụ hoa hồng
Hoa hồng còn nở tôi còn trông
Ra ngắm hoa tươi rồi cười nhé
Hoa thắm nhà tôi mẹ tôi trồng

Có nhớ thì em hãy ra đồng
Ngô vừa gieo hạt, cỏ vẫn đông
Em ơi tôi đó lòng tôi đó
Như ngô đắt cằn vẫn trổ bông

Thơ nay còn ngắn nhưng mà thôi
Lòng tôi gửi trọn nơi em rồi
Vậy nên em hãy yêu luôn cả
Yêu cả những điều lớn cùng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *