Thăm Bà

Con về thăm bà, chiều tháng ba
Bưởi chưa ra trái, mướp chưa hoa
Mà sao trở trời, mưa gió lạnh
Băng ca, giường bệnh, nỗi nhớ nhà

Xuân vừa ẵm lá, xuân đã qua
Trời nay thay áo, đất thay da
Tuổi người, tuổi trời xa xôi mãi
Bà nhìn con mãi nhận chẳng ra

Con nâng tay bà, tay gầy quá
Thời gian như sóng, sóng hằn da
Ông cười, cười buồn. Bà không nhớ
Ông buồn buồn cõi, ta với ta

Già hóa trẻ thơ, trẻ hóa già

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *