Nhớ nhà

Nhà tôi không xa cũng chẳng gần
Thư xong định gửi lại phân vân
Muôn dặm tiếng thu gào lá rụng
Chim nhạn không trách cũng bâng khuâng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *