Lễ

Vấn đề lớn nhất của người Đông Lào hiện nay, như đã nói nhiều lần, là ở chỗ họ nói tiếng Tàu mà mù chữ, nên nói năng suy nghĩ mà chẳng hiểu gì cả. Một lũ người mất gốc, nên thành cây me tây.

Lễ là một trong những nền tảng của luân lý xã hội. Không có Lễ là loạn. Khổng Tử có câu: Trọng Lễ thì nhẹ Hình. Một xã hội coi trọng Lễ thì sẽ nhẹ Hình. Ví dụ như xã hội Mỹ hiện nay coi nhẹ Lễ nên rất nặng Hình. Hàng xóm với nhau đụng chuyện là kiện vì có lễ với nhau đâu? Còn một xã hội mà hàng xóm gặp nhau là chào hỏi, thưa gửi thì dĩ nhiên không cần đem nhau ra tòa làm gì.

Vợ chồng cũng vậy thôi. Nếu như giữ được Lễ, giữ được lời ăn tiếng nói, cách cư xử với nhau, tương kính như tân, thì làm sao phải ra tòa? Có không hợp chăng nữa thì cũng nói chuyện giải quyết nhẹ nhàng được. Còn nếu như ngày ngày cãi chửi nhau, đm thằng kia sao mày chưa đón con, đm con kia sao mày chửi tao,… thì hiển nhiên là sẽ bỏ nhau, chứ chưa cần nói đến ngoại tình.

Trai gái Việt bây giờ hoàn toàn không được dạy về Lễ, nên hôn nhân bây giờ như đống phân. Cá mè một lứa. Chồng không ra chồng, vợ không ra vợ. Nhiều cặp sống với nhau còn tệ hơn lợn. Vì chí ít thì lợn cũng không chung đụng, ngoại tình, chát chít cả đêm với người khác. Không có lễ cũng là vì không có và không biết gì về tính chính danh.

Học sinh cũng vậy. Nếu không có Lễ thì làm sao mà giữ được đạo, làm sao mà học được? Không biết nói năng cư xử đúng mực với thầy cô, bạn bè, thì không thể học hành gì được cả. Đừng lấy ví dụ bọn Tây cãi thầy ra, bọn nào nói thế là chưa bao giờ đi học ở Tây cả. Tây rất kính trọng thầy cô, từ cách xưng hô trở đi.

Ngay cái chữ Lễ phép của mình cũng có gốc Tàu là Lễ Pháp, mà dân mình nói tiếng Tàu giọng Nghệ Tĩnh, xuyên tạc thành Lễ Phép. Nói mà không biết mình nói gì cả. Lễ phải đi đôi với Pháp. Bọn nào sống vô lễ thì cũng vô pháp vô thiên.

Quay lại cái anh nói nhiều năm nay, và hiện nay người ta mới bắt đầu nhận ra, là chúng ta phải giữ được văn hóa, văn hóa là chủ quyền lớn nhất và thiêng liêng nhất của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *