Kẻ Sĩ

Chúng ta đều là những kẻ sĩ trên cõi vô thực này. Ôi, chẳng ai được hồn nhiên ngây thơ như đức chúa hài đồng.
Kẻ động chân động tay vào gia đình vốn chỉ là loại hèn kém
Kẻ nhiều lời vốn kẻ tiểu nhân
Người kì kèo vốn người nhu nhược
Kẻ ăn học chung quy cũng thiếu hiểu biết
Người nhung lụa vốn chẳng kiêu xa
Thân bần hàn cũng đua tiền tài
Cười cười nói nói thì bụng xấu
Nhăn nhăn nhó nhó thì huệ nát
Thông minh thì mệt mỏi
Ngu dốt thì khổ cực
Nam thì gánh vác trăm bề
Nữ thì chăm lo vạn hướng
Già thì đầu bạc
Trẻ thì ngu si
Cuối cùng vẫn về với cát bụi. Ôi, tôi xin vui những ngày tôi còn cười, tôi xin lặng im những ngày tôi mệt mỏi, tôi xin anh nén hương trầm ngày tôi mất, tôi xin bạn chén rượu cay ngày tôi đi, tôi xin đời chút sáng rõ lúc tôi còn, tôi xin em một chút tình lúc tôi sống, con xin mẹ một mái nhà nơi con về, con xin bố chút mắng chửi lúc con dại.
Ôi, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Tiếng kinh cầu còn vọng mãi trong tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *