Em 1

Xin cho con chữ tả thành
Hình ai đêm đó, trăng thanh gió hiền
Mi cong, mắt sáng dáng duyên
Thả ngang vai áo, tóc huyền vấn vương
Tôi về giữa phố mờ sương
Giọng ai nhẹ quá, đưa hương sang hè
Lòng tôi rộn tựa cánh ve
Nguyện chơi trọn khiếp, hát em nghe hè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *