Âm Thanh

Xưa có thằng bạn mê ngôn ngữ và âm thanh đến nỗi bật radio dò mấy đài tiếng Do Thái nghe mê mải, dù dĩ nhiên chẳng hiểu gì.

Thực ra âm thanh cho ấn tượng ngay từ đầu, ví dụ như tiếng Hàn rất khó chịu, tiếng Tây Ban Nha tạo thiện cảm rất nhanh, tiếng Pháp cho cảm giác tinh tế, tiếng Đức gây sợ hãi, tiếng Ý có âm điệu tình yêu, tiếng Anh rất có nhạc tính, và tiếng Nga cho mọi cảm xúc trên.

Tiếng Tàu thì không chấp, vì nó là tiếng Việt mà phát âm sai, thực ra là ngược lại!
Có thứ tiếng học mãi không được phải bỏ cuộc là tiếng Nghệ An, nghe gái nói nhiều khi như nghe tiếng chim bên gối. Nhớ lần đầu nghe qua điện thoại hoàn toàn không hiểu gì luôn…

//Có quyển sách gì quên tên, bảo đại ý nếu nói với kẻ thù thì tôi dùng tiếng Đức, nói với tình nhân thì tôi dùng tiếng Pháp, nói với Chúa thì tôi dùng tiếng Ý, nói với con ngựa thì tôi dùng tiếng Anh, còn nói với tất cả những đối tượng trên thì tôi dùng tiếng Nga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *