CNC

Ánh mặt trời

Cuối ngày hôm đó

Hừng đỏ

Qua lớp kính vạn hoa

Cùng với cơn paranoia

Cảm nhận thực tại

Còn căng hơn những cuộc trip

Tao đã

Từng có

Một lần nữa

Nó lại để cho mình tỉnh

Lâu rồi, đen thôi

Mai lại thấy ánh sáng

Trời lại tối, đèn lại dội

Vui thôi

Đời bảo

Chill

Thoát ly

Đừng nghĩ

Rồi cũng mất nhiều

Rất nhiều thời gian

Mất nhiều thời gian

Nhưng

Địt con mẹ nó xứng đáng

Chửi chung thì

Tụi mày đéo sợ con cặc gì

Ngoại trừ nhà báo

Ông ở bộ

So so deep

Như trong mắt chim bồ câu

Tôi thì đéo sợ con cặc gì hết

Ngoại trừ bầu show

Nhưng trong gương mặt thứ hai

Giọng nói thứ nhất

Con quỷ lần này nó nói tiếng Việt

Để

Thao túng

Chịu khó hòa nhập phết

Nhưng mà tao cũng

Bóng tối sau này sẽ bao trùm thế giới

Nhưng ánh sáng bên trong tao cũng

Nhiều khúc

Bão bùng

Kinh khủng

Đời bão

Mình bùng

Để nói một câu công bằng

Đời ngáo còn mình thì cũng

Còn mấy cái văn thơ

Nhiều ẩn dụ hóa

Hình dung

Mấy thằng lồn thì

Đéo có trí tưởng tượng

Nên là

Sao cũng được

Coi như tao chưa từng nói gì

Tao cũng đéo biết sao nữa

Tưởng là

Thế giới mới nó cháy

Nhưng bọn nó lại

Recommend tao phương án

What the fuck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *