Ác Mộng 1

Tôi thấy xác tôi nằm trên cỏ

Bốn bên cây lá, ướp màu xanh

Hoa gạo một đóa rơi trước ngực

Che cho tôi, chỗ máu còn tanh

Tôi thấy tôi kia nhìn thích thú

Có tôi gục chết dưới chân tôi

Cánh gạo từ đâu mà rơi rụng

Giữa tim tôi, hoa lá cũng đâm chồi

Tôi thấy xa xa một tôi nữa

Ngoảnh mặt đi không nói năng gì

Trời đỏ rực, như mắt tôi đỏ rực

Một cành hoa gạo, cũng dị kì

Tôi thấy tôi thấy tôi đang thấy

Tất thảy xung quanh toàn tôi thôi

Lần lượt gã xuống như cánh gạo

Đỏ cho cả một não tanh hôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *