Bàn tay vô hình – Thị trường phản ứng lại với phi thị trường.

Trong nền kinh tế tự do, giá cả là do cung cầu. Cung cao, cầu ít thì giá giảm thậm chí về 0 (ví dụ hoa đêm giao thừa). Cung ít, cầu cao thì giá lên cao, thậm chí nếu cung ít quá thì đội nóc, ví dụ hoa hậu. Có mỗi 1 cái mà mấy ngàn thằng đòi mua gì chả cao. Không thể bắt hoa hậu bình ổn giá được.
Khi cầu tăng đột biến thì giá lên còn do giá sản xuất lên, vì chuỗi cung ứng phản ứng dây chuyền, cái gì cũng lên hết.
Giá lên khi cầu lên còn là một biểu hiện của nền kinh tế lành mạnh, vì khi giá lên tự khắc dòng vốn sẽ chảy vào đó để đẩy mạnh sản lượng, rồi thị trường sẽ tự cân bằng giá ở mức mới. Ví dụ điển hình là các cuộc thi hoa hậu, do giá các em quá cao, nên sinh ra vô số cuộc thi để tăng cung lên, đơn giản vậy thôi.
Đó là những bài học căn bản nhất của kinh tế tư bản, và hay được gọi bằng cái tên hoa mỹ là Bàn tay vô hình của Adam Smith.
Lắm kẻ tôn thờ chủ nghĩa tư bản mà tư duy kiểu xã hội chủ nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *