Bụi

Có hạt bụi 
Nào qua đây
Lửng lơ 
Giữa khúc đường
Xanh, đỏ, vàng 
Đêm nay
Một góc nhỏ 
Phố phường
Và ngọn lửa 
Là giấc mơ..
Chợt bừng lên
Rồi tàn lụi
Thổi tan vào
Cuộc sống 
Rồi ta bỗng hóa 
Thành hạt bụi
Khoảng trời 
Ngỡ bình yên.
Khi môi em còn đỏ thắm
Rồi em lại vươn 
Cành cây cao… 
Ngoái nhìn lại,
Anh ở dưới 
Đây nhỏ lắm
Bụi phấn, 
Bụi đường, 
Tất cả quyện vào nhau
Rồi ta trôi 1
Cách vô định
Có biết vấn vương 
Chuyện ngày sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *