Không đề 1000

Nắng vàng bện chặt xuân xanh
Đôi tim, môi đỏ, nhóm thành tình thơ
Ngày u uất, đêm tinh mơ
Người chờ mai đến, tôi chờ ngày thôi
Ngày thôi một thoáng ngày thôi
Ngày thôi dừng chảy, để tôi ôm mình
Mình, tôi, phố thị lặng thinh
Lòng tôi rộn rã, vườn tình nở tung
Nở tung một mối tình chung
Tình chung tôi gửi, tình cùng ngày thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *