Cánh thơ vàng

Đời tôi, em hỏi làm chi?

Đời tôi là chuyến tàu đi không người

Sông tần bao ngả ngược xuôi

Đã xa cái bến lại dài con sông

Tình tôi, em hỏi làm chi?

Tình muôn ngàn lối tôi đi một mình

Một mình dốc chén ly sinh

Men day dứt mãi, lòng mênh mông buồn

Duyên tôi, em hỏi làm chi

Mây bay ngược hướng, gió đi sai chiều

Nước bèo nào được bao nhiêu

Tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu thương

Lòng tôi, em hỏi làm chi?

Lòng rồ dại ấy còn gì nữa đâu!

Hình như nó chết từ lâu

Bởi thương, bởi nhớ, bởi sầu, bởi vui

Thơ tôi, em hỏi làm chi?

Một nguồn hương dại đi về ngẩn ngơ

Thơ người là trái chín vừa

Thơ tôi là trái không mùa không tên

Kìa em! Đừng hỏi nữa em

Chim lồng đã vụt, theo lên gió ngàn

Rụng lòng, lá động chiều tan

Đừng nhặt em, “cánh thơ vàng” đang rơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *