Nhu có Thái cực, đả có Thông bối.
Thông bối quyền vung tay là chết người ….

Những ai từng chạm vào cây cột này rồi thì sẽ biết cảm giác tưởng như ngã xuống đất, chắc chắn không lay chuyển. Không hiểu thì tưởng chạm nhẹ, hiểu mới biết lực âm thầm bộc phát kinh hồn.
Võ thuật truyền thống bây giờ đã mất đi cốt cách, vì tinh thần của nó không có chỗ dùng trong hoàn cảnh xã hội mới, lại không thể mô phỏng sang hình thức khác. Bởi vì võ thuật truyền thống mài dũa sát khí ngút trời trong từng chuyển động. Sát khí khi thuần thục thì thành hình, có sức sát thương đáng sợ, mà thiếu đi sát khí ấy lập tức động tác trở nên hời hợt, vô hại.
Cho nên người xưa luyện võ thường phải tập tĩnh tâm để đối trị sát khí của mình, dần dà âm dương tương hỗ, động và tĩnh cùng luyện, thân và tâm cùng luyện… Vô tình lại đạt đến hiệu quả khác thường…. Đến từ sát khí mà đắc lại quay về NHẬP ĐẠO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *