Vô đề 1 tỉ

Gió ngớt khua lau dưới gậm cầu

Đường về xóm lạnh bước mau mau

Ngõ hoang sắp nở dăm màu bướm

Là lúc đôi mùa đưa tiễn nhau

Ấy lúc hồn hoa trở gót về

Thả đàn chim mộng xuống đêm khuya

Tôi nghe xa lắm làn mây trắng

Rời bóng kinh thành lững thững đi.

Đâu đó lâu đài bỏ nhện giăng

Mà đây phòng xép hẹp như săng

Giường ken chiếu nối xoay ngang dọc

Xương gối vào xương chẳng đủ nằm

Cửa nhỏ trông giời với chấn song

Một khuông chật chội mấy phương lòng

Tường vôi gạch lở loang màu máu

Nung nấu thêm sầu mộng núi sông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *