Trần Huyền Trân

Cụ hâm rượu nữa đi thôi

Be này chừng cũng cạn rồi còn đâu

Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.

Tôi say? Thưa, trẻ chưa đầy

Cái đau nhân thế thì say nỗi gì

Đường xa ư cụ? Quản chi

Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.

Tôi là nắng – Cụ là sương

Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều

Gió mưa tóc cụ bạc nhiều

Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình.

Huống tôi mái tóc đang xanh

Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi

Với đời một thoáng say mê

Còn hơn đi chán về chê suông đời.

Rót đi, rót rót đi thôi!

Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu

Nguồn đau cứ rót cho nhau

Lời say sưa ấy là câu chân tình.

Đêm nay cùng đổ bụi giầy

Miệng cười ha hả, thơ mày rượu tao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *