Thôi về

Thôi về ru lại giấc mơ 
Phong sương rũ bỏ, buông rời phù hư 
Thôi về thinh lặng tâm tư 
Nghe lòng đồng vọng dạ thưa thật thà 
Thôi về thương lấy thân ta 
Đường trần một thoáng phôi pha tuổi trời 
Thôi về cất tiếng ru hời 
Xanh ngời mắt biếc mộng đời an yên.
Thôi về ru lại miền thương 
Góc xưa cảnh cũ, quê hương hôm nào, 
Cổng im.. dáng nhỏ em đâu?
Lạc nhau từ thuở buổi đầu biết yêu. 
Dòng trôi nước chảy trăm chiều, 
Nhớ em biết viết bao nhiêu cho vừa. !!!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *