Rượu đêm

 Nâng lên đặt xuống đôi ly
 Anh tôi vui nhớ, gọi gì em tôi
 Em tôi gọi sẵn đĩa mồi
 Mồi ra, rượu sẵn, lại ngồi nay mai
 Nay mai chuyện mãi cũng dài
 Để tôi chuyện cũ kể ai nghe cùng
 Than ôi, buồn điệp trùng trùng
 Tôi nâng chén ướt, uống cùng anh tôi
 Em tôi say quá mất rồi
 Đôi ba câu nấc, buồn trôi lên trời
 Lên trời gió đánh tả tơi
 Em tôi ngã xuống rơi hơi thuốc lào
 Một giờ sáng, gió lùa vào
 Em tôi xin phép, rượu vào còn đi
 Nỗi buồn rồi bé li ti
 Anh ơi em muốn, xin bi thuốc lào
 Chuyện của những người say sỉn, trước thì nói chuyện xa chuyện gần, vài ly thì lại chuyện gần chuyện xa.
 Khiếp nghèo mỏng như cánh diều
 Đêm ôm gối chửi, con mèo cuộn len
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *