Phụ bạc

Thơ thơ tuôn, nặng nề ra khỏi trán

Cũng cũng lần mang nặng mà đẻ đau

Buồn buồn không, người chẳng ngó ngàng nữa

Lắm lắm khi tôi cùng thơ cười nhau

Nhưng khi khóc vì không ai đổ lệ

Cho mùa xuân bán hết tiết trinh rồi

Em không hiểu mãi mãi là không hiểu

Nếu chỉ vì mình tôi đã giết nghoéo tôi

Em dạo bước, quanh hồn tôi lặng lẽ

Không có gì trong bước chân nhẹ tênh

Phiền đâu, em cứ vào ngồi ngay giữa

Gì cơ em sao chỉ còn nửa lênh đênh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *