Không đề 123

Thờ ơ, thờ ơ đôi mắt buồn
Dọc ngang ngang dọc, chờ mưa tuôn
Nói nghe, nghe nói thôi không nữa
Giở ra, gấp lại, sách vẫn khuôn
Đứng lên ngồi xuống chẳng đi đâu
Nhạc lên nhạc tắt, nhạc thêm sầu
Định làm gì đây, tôi tự hỏi
Ra đâu vào đâu, trước qua cầu
Trời làm gió xuống, tôi làm người
Người đổ mưa tôi, bão đổ trời
Trời ơi kẻ dại chỉ xin người
Người cho một mảnh để ngắm trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *