Không đề 1

Thế này nhé, có những cảm giác, không biết làm gì hoặc không thể làm gì. Mọi thứ, ý tôi là tất cả mọi thứ, đổ xuống, một chiều, như domino, ngả nghiêng cả hàng cây đến con người. Đó là lúc, sự nhận thức được hình thành.

Ai cũng biết rằng, vui vẻ sẽ tốt hơn buồn chán, tha thứ tốt hơn thù hận, mùi mẫn tốt hơn đắng cay,… và 9 tỉ con người trên thế giới này đều biết điều đó. Nhưng mấy người nhận được sự thật, rằng, khi chúng ta còn xao động, thì chúng ta còn bị ảnh hưởng.
Nếu không muốn buồn thì đừng nghĩ nữa, nếu không muốn vui thì đừng nghĩ nữa,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *