Đó chẳng phải việc kẻ trí nên làm hay sao

– Hà thủy trực Nam lưu – Chúng ngư tòng Bắc vịnh

(Nước sông chảy về phía Nam, cá bơi ngược lên phía Bắc)

Chỉ cần một mẻ lưới ở đây là tóm gọn cả lũ, sao lão ngư còn trực ngồi câu làm gì

– Hà thủy hữu tấn thoái – Chúng ngư hữu khứ hồi

(Nước sông có lúc lên xuống, cá bơi có lúc quay về)

Đánh một mẻ lớn cho sướng thân ta thì dễ rồi, nhưng để truyền cho ngàn đời sau, thế mới là khó

– Phàm kẻ kiêu hùng muốn làm việc lớn, ắp không ngại sinh linh đồ thán. Nếu không biết bỏ đi cái giả dối ngụy quân tử sao mà thành đại nghiệp. “Thiện ác âu chỉ là lời thế nhân, ta vốn không để tâm

– Nghe kiến giải thì cũng có vài phần đạo lý, nhưng thế sự vốn vô thường, nước Việt ta có tích dã tràng không biết ngươi đã nghe qua chưa – Kẻ trí thường tính già hóa non, cuối cùng cũng chỉ là ‘Dã Tràng xe cát’ mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *