Đêm về

Đêm về quấn quýt, chén trà thơm
Rượu thơ lẫn lộn, níu tâm hồn
Kẻ thời đi ngang, câu dung tục
Người chăng ôm mộng, nhớ hoàng hôn
Trà lạnh, hương bay, chén hàn ôn
Người vội buông sao, nhịp sóng ồn
Ngắm vợi sương thu, mù vai áo
Khuya rồi lại nhớ, phố hoàng hôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *