Ấy thế mà lại nói về rượu

Xuân về, tết đến. Hoa nở mơ màng cả cánh rừng, tôi đi lang thang cõi mộng, thi nhất tá tửu vựng sinh hồng. Ấy thế mà thế gian cứ bảo mấy ông nát rượu, vậy là không đúng.
Nay mượn lời bông đùa, gửi văn, gửi thơ, biên đôi dòng bạch thoại, xin mạn phép nói đôi điều, trước để vui vẻ tiết trời xuân phân, sau để kể nể oan ức, cốt là giữ lại cái tinh hoa chốn Việt Quốc.
Đó, để về Rượu, bác Khổng có nói,
Xuân vô tửu bất xuân thi lễ
Dịch bạch thoại nghĩa là, tết không uống rượu thì đéo coi là chúc Tết, éo được vào nhà
Lại nói sơ qua về bác Khổng.
Khổng ở đây nói Khổng Tử, tư tưởng truyền ngàn năm Hoa Hạ, đến giờ ai nấy trong đời đều nghe qua Ngũ Kinh và Tứ Thư. Ấy thế mà trọn bộ Kinh Lễ, dạng bách khoa cho Foody – Fooder lừng danh của thời Xuân Thu cũng không chủ trương cấm bia rượu, trong ăn uống Khổng Tử đề ra rất nhiều quy tắc nhưng riêng với bia rượu, Ngài chỉ ngắn gọn “duy tửu vô lượng, bất cập loạn”, tức là duy chỉ có bia rượu thì uống thoải mái, miễn là đừng để say rồi gây rối linh tinh.
Lý Bạch nâng chén thì nhà Đường phát tích thần thơ, Kinh Kha nâng chén thì nước Yên có thêm hào kiệt, Triệu Khuông Dận nâng chén thì vững được 300 năm cơ đồ triều Tống. Bia rượu không xấu, chỉ có bọn say khướt đập phá, phóng xe mới xấu, mà thôi. Hãy học cách uống có văn hoá, có khí chất của người xưa, thì dẫu xóm xóm đắp tượng Đỗ Khang, người người bái Lưu Linh làm sư cũng chẳng gây hại gì.


Nhân tiện đang nói về kinh lễ.
Ấy thế mà cách uống rượu cũng quan trọng, bọn trẻ giờ vồ vập, không nhìn trên nhìn dưới, cái lễ không qua ngọn cỏ, thế mà tưởng mình jang hồ, thương thay. Nay còn ít mực thơm giấy đỏ, biên nốt vài dòng.
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh nhứt trản trà
Nhất nhất đắc như thử
Lương y bất đáo gia
Rượu vốn vật trung hòa, Chí âm chí dương trong rượu là do vật bên trong. Nếu như vật chết, âm nặng dương suy, không thể không phòng, uống xong cơ thể nóng đỏ, nổi ban, tay chân mềm nhũn, trí tuệ thức thần, ấy vậy không phải không tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *