100 Ngày Hạ

Ngày 34, Họ đã đá anh ra ngoài đường
Vậy cũng tốt, người lãng tử đã về đây với chốn phong sương
Như ngày trước, không người thương
Có thằng nhóc bụi đời vất vưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *