Viết cho một người nào đó

—–Tôi về mấy thế kỉ sau
Nhìn trăng có thấy, nguyên màu ấy không
Em đi gửi lại đôi dòng
Cười nhau một thoáng, ở trong sương mờ
Những thương nhớ, lạnh bao giờ
Chút thu chia ngả, sợi tơ tròng trành
Vui phồn hoa, chốn thị thành
Nhỏ hồn thủy thảo khóc đành dở dang
Tôi qua cửa biển mênh mang
Còn thương vũ trụ, em ngang riêng mình
Lại bờ sóng vỗ lặng thinh
Phương đâu nhan sắc, bất bình ra sao
—–+++——+++—–+++—–
Nhi đồng rách bày đặt thơ thẩn =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *