Bếp Lửa

Gian nhà đất,
Bốn bức tường, 
Gồ ghề nâu màu bùn
Kẻ hành khất,
Nay trở về, 
Ôm bếp âu sầu buồn
Mái tranh dột,
Nhện bao đời, 
Giăng lưới bắt hạt sương
Bên bàn thờ, 
Lạnh trơ trọi, 
Đỏ những mẩu đầu hương
Ngày tôi xa, 
Theo đò ngang, 
Trôi cùng sông Hồng đỏ
Trôi cánh diêu, 
Trôi cầu ao, 
Thả mắt trông đồng cỏ
Trôi dạt mãi, 
Để da mặt, 
Phai nhạt bớt màu nâu
Trôi đến 
Hà Nội tấp nập, 
Trôi hẹn ước trầu cau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *