Tình yêu như chỉ rối

– Là thế này, có những lúc anh muốn biến em thành chúa, tội lỗi của anh sẽ được kể nể và tha thứ, anh thấy vừa bệnh hoạn vừa phấn khởi với suy nghĩ đó. Hắn nói, hăm hở làm át tiếng mưa, không rõ em có nghe không. Để giọt rơi đầy kẽ […]

Bàn nhanh chuyện dựng tượng Lý Thái Tông

Kẻ già này hoàn toàn ủng hộ việc lấy tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng của Toà Án tối cao, đây là vị vua có công lao lớn trong việc lập nên điển chế, luật pháp đầu tiên của nước Việt độc lập. Thực ra trước thời Lý ta cũng có luật pháp, […]

Tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa

Tiếng nói thầm kín của một con người có thể suốt đời không chia sẻ được. Có khi chia sẻ được cũng chỉ là những tiếng nói dở dang, có người giấu bặt. Tôi chưa bao giờ quên cái hiệu lệnh muôn đời ” Cáu ta đáng ghét “. Tuy nhiên trong cuộc sống thường […]