Tri kỷ có còn hẹn nhau say

Thuốc lào hút mãi người ra khóiThơ đọc suông mãi hết cả hayTúi rỗng nợ nần hơn Chúa ChổmÁo quần bẩn hết, túng đồ thayCạnh bên có người trên núi xuốngÝ chừng hò hẹn với nhau đâyChắc chỉ ba bốn lần say ấyĐã đủ tan tành một kiếp traiHôm qua mưa gió lòng buồn thếSuy […]

Cắt tiền duyên

Đường trầm buông rêu, Lầy lội ven sôngMột nắm cỏ cây, có đem về trồngTừng mạch gân xanh, ngoài trời đang mưaGió mưa vô hình, Là mưa tháng sáuMột mình lặng im, hỏi người xưa đâuMạch cũ tình thân, cố nhân ẩn hiệnBật ngọn hơi ấm, Hỏi dò chuyện xưaDễ xanh theo tay, Lăn đến […]