Category Archives: Bàn linh tinh

Câu chuyện về những sự chiêm nghiệm

Vũ Trụ và Phật

Thuyết liên kết lượng tử và Nguyên lý bất định đã chứng minh Tri kiến của Phật về Vũ trụVũ trụ tồn tại vì có nhận thức của chúng ta Ngày nay công nghệ đã chứng minh được những ý tưởng thiên tài của những bộ óc vĩ đại nhất của loài người từng xuất […]

Giáo dục Đông Lào.

Nhân dịp chính thức có tân thượng thư ngành giáo dục, cũng là lâu lắm mới có dân Hán học xịn được nhận lĩnh trọng nhiệm, khiến kẻ này dù đã ở tuổi ngày ngày trà nước không màng thế sự, vẫn lại thấy chẳng thể yên lòng, rằng nếu bậc sĩ phu mà thờ […]

Yuppies

Trong tâm lý học xã hội, có một từ được ghép bởi young (trẻ), urban (sống ở thành phố), professional (có chuyên môn) và hippie là Yuppies. Nói chung để mô tả những ông nhõi, gia đình có điều kiện, ăn học đàng hoàng, và Hippie. Hippie có khá nhiều nghĩa, tích cực hoặc không […]

Lý thuyết trò chơi

Thiên địa vân vũ, nửa sáng nửa tối. Tôi nay kê chân bậu cửa, ngắm nhìn nước chảy, tặc lưỡi mà kêu lên. Những kẻ nghèo luôn nghèo mà không hiểu về cách nào làm giàu, vì thế họ luôn nghèo và thiệt thòi, vì cái khác biệt duy nhất giữa họ và bọn giàu […]

Bàn sơ về Đạo

Đầu tiên phải đồng ý với nhau về một vài khái niệm.1: ĐạoĐạo, dịch bạch thoại nghĩa là con đường. Hay như mấy chị mù chữ, bán rau chợ làng hiểu nó là một tín ngưỡng tôn giáo ( đa phần là phật hoặc chúa ) . Hiểu vậy là chỉ đúng một phần ( […]

Bàn tay vô hình – Thị trường phản ứng lại với phi thị trường.

Trong nền kinh tế tự do, giá cả là do cung cầu. Cung cao, cầu ít thì giá giảm thậm chí về 0 (ví dụ hoa đêm giao thừa). Cung ít, cầu cao thì giá lên cao, thậm chí nếu cung ít quá thì đội nóc, ví dụ hoa hậu. Có mỗi 1 cái mà […]