Phố buồn man mác

Con tò he
Chiều nay ngồi khóc
Phố bỗng buồn
tháng tám vẫn còn giông
Mẹ tôi ngồi
Chiều nay mời mọc
Khách qua sông
buồn đọng Phía canh dài
Chị tôi ngồi
Ôm phố ngủ thiên thai
Sông đã hội
Sao còn vươn cửa đại?
Em tôi ngồi
Mười lăm khờ dại
Bút vở mồ côi
Áo mặc vội quên cài
Tôi vẫn ngồi
Sao người không lại?
Giông bão qua rồi
Sao còn ngại
Bình yên.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *