Dejavu 1

-Có người bảo tôi
“6 giờ sáng, đánh răng và rửa mặt “

  • tôi nhìn vào gương và nhớ lại
    ” có người bảo tôi
  • 6 giờ sáng, đánh răng và rửa mặt “
  • tôi nhìn lại mình, nhớ những ngày tôi nhìn vào vào gương
    “- tôi nhìn vào gương và nhớ lại
    ” có người bảo tôi
  • 6 giờ sáng, đánh răng và rửa mặt “”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *