Vô Đề 2

Con qua phố thị buồn tênh
Mẹ không mắng nữa, thấy mênh mang đời
Bọn mưa hát mãi không lời
Ngu dại một thoáng, theo trời về đâu
Bố về bố nói đôi câu
Mày còn nhỏ lắm, mày đâu có gì
Không ai buồn nhớ người đi
Chấp tay, cầu khấn, còn gì con nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *