Chị Hằng

Chị Hằng
Lặng ngắm trời cao, ngắm trăng cao
Thơ thơ thẩn thẩn, chẳng câu nào 
Chị Hằng về không, nay xin khất
 Em bận lòng vòng, chốn lao xao

 Lặng ngắm trời cao, ngắm bông sao
 Cọ giấy mực bút, vẽ không vào
 Chị Hằng buồn tênh, nay không trách
 Hơi ôi kẻ dại, mãi lao đao

 Lặng ngắm trời cao, ngắm tôi sao
 Hát đôi câu hát, đôi câu chào
 Chị ơi, em tôi nay buồn quá 
 Thế gian luẩn quẩn, mãi lao vào 
Có thể là hình ảnh về 1 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *