Giận

Vài hàng chữ cũ chạnh lòng nhau
Nghĩ tưởng năm canh nguyệt hé lầu.
Lá nhuộm trời lam thêm vẻ thẹn,
Sương pha khói biếc rộn thêm sầu.
Thẩn thơ trước cửa, nhà khoe gió,
Đồng vọng bên tai, thét bạc đầu,
Ướm hỏi trăng già khe khắc ấy,
Trêu nhau giăng chi sợi cơ cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *